POLLING BOOTH

SEBELUM PILIHANRAYA DIUMUMKAN SEPANJANG TEMPOH BERKEMPEN HARI PEMBUANGAN UNDI
  • Mengenalpasti jumlah dan tempat yang sesuai selaras dengan peraturan Akta Pilihanraya bagi Mendirikan Polling Booth.
  • Mengenalpasti dan menyediakan peralatan- peralatan yang mencukupi untuk kegunaan di Polling Booth.
  • Membersihkan kawasan-kawasan tapak yang telah di kenalpasti untuk persediaan mendirikan Polling Booth.
  • Bertanggungjawab membina dan menyiapkan semua Polling Booth dalam tempoh 2 HARI sebelum hari pembuangan undi.
  • Menyediakan segala peralatan yang diperlukan di Pondok Polling Booth bagi kegunaaan petugas-petugas Polling Booth semasa Hari Pembungan Undi.
  • PERINGATAN Sebaik sahaja tamat tempoh pembuangan undi Polling Booth tersebut hendaklah dirobohkan dan kawasannya dibersihkan.