POLLING AGENT

SEBELUM PILIHANRAYA DIUMUMKAN SEPANJANG TEMPOH BERKEMPEN HARI PEMBUANGAN UNDI
TIDAK ADA
  • Mendapatkan buku daftar pengundi bagi setiap dearah mengundi / peti undi daripada Pengarah Pilihanraya.
  • Mempastikan mereka yang telah dipilih untuk dibekalkan dan mengisi * Borang A * Sumpah Kerahsiaan.
  • Menyerahkan senarai nama, alamat dan nombor Kad pengenalan Petugas petugas poliing Agent yang telah ditanda tangani oleh WAKIL CALON kepada pegawai pengelola di tempat pembuangan undi tidak lewat dari pukul 7.30 pagi pada hari pembuangan undi
  • Mencatatkan bilangan pengundi di tempat pembuangan undi didalam borang yang telah ditetapkan pada hari pembungan undi
  • Menyerahkan semua catatan maklumat kehadiran pengundi ditempat pembuangan undi ke bilik gerakan.
  • Mendapatkan kerjasama dari petugas Polling Booth bagi mengetahui sikap pengundi
  • Bertugas menyerahkan maklumat kehadiran pengundi ke Bilik Gerakan setiap 2 JAM sekali dihari pembuangan undi. Tugas ini hendaklah dijalankan sehingga tamat waktu pembungan undi.