POSTER / SEPANDUK / MANIFESTO

SEBELUM PILIHANRAYA DIUMUMKAN SEPANJANG TEMPOH BERKEMPEN HARI PEMBUANGAN UNDI
 • Pengerusi hendaklah berbincang dengan Pengarah Pilihanraya untuk mendapatkan bekalan poster, spanduk dan manifesto mengikut jumlah . yang mencukupi
 • Mengenalpasti tempat yang strategik untuk . dipasang poster dan spanduk
 • Mendapatkan kebenaran atau permit dari pihak berkuasa bagi tujuan pemasangan poster dan sepanduk.
 • Mengagihkan poster, sepanduk dan manifesto. ke cawangan-cawangan pada kadar yang mencukupi
 • Memastikan mendapat kebenaran daripada tuan tanah dan pemilik bangunan sebelum . kerja-kerja pemasangan poster dan spanduk dijalankan
 • Mengarahkan kumpulan kerja memasang poster dan spanduk diseluruh kawasan pilihanraya dan tumpuan diberikan kepada . kawasan-kawasan strategik yang telah dikenalpasti.
 • Mengenalpasti poster dan spanduk dalam keadaan baik sepanjang musim berkempen dan digantikan dengan yang baru sekiranya rosak.
 • Mengedar dan membahagikan manifesto . semasa majlis ceramah diadakan
 • Bekerjasama dengan Jawatankuasa Pengelola Penerangan/Kempen untuk mengetahui jadual ceramah/kempen yang diadakan bagi tujuan pengedaran manifesto.
 • PERINGATAN


  Poster dan spanduk hendaklah ditanggalkan sebaik sahaja pilihanraya selesai dijalankan.


  Petugas-petugas hendaklahmematuhi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh akta pilihanraya dan peraturan pihak berkuasa